Wraca kształacenie praktyczne

USŁUGI IT DESIGNEZ
Od 30 listopada uczniowie młodociani wracają na praktyczną naukę zawodu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 30 listopada 2020 r. wracają na praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych. 

Źródło: strona www Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Data publikacji piątek, 27 listopada 2020r.

Dołącz


Zostań członkiem Cech Rumia.

Czytaj więcej