WYNAGRODZENIE UCZNIÓW MŁODOCIANYCH ZA IX - XI 2019 r.

USŁUGI IT DESIGNEZ
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67%, FGŚP - 0,10%

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW MŁODOCIANYCH ZA  WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2019 r.:

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%
I 241,96 zł 23,62 zł

3,63 zł

5,93 zł

33,18 zł

208,78 zł

4,04 zł
II 290,35 zł 28,34 zł 4,36 zł 7,11 zł 39,81 zł 250,54 zł 4,85 zł
III 338,78 zł 33,06 zł 5,08 zł 8,30 zł 46,44 zł 292,31 zł 5,66 zł

 

Data publikacji poniedziałek, 09 września 2019r.

Dołącz


Zostań członkiem Cech Rumia.

Czytaj więcej