WYNAGRODZENIE UCZNIÓW MŁODOCIANYCH ZA VI - VII 2019 r.

USŁUGI IT DESIGNEZ
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67%, FGŚP - 0,10%

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW MŁODOCIANYCH ZA CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2019 r.:

Rok nauki Wynagrodzenie  brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5%

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty   

Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%
I

198,04 zł

19,33 zł 2,97 zł 4,85 zł 27,15 zł 170,89 zł 3,31 zł
II 247,55 zł 24,16 zł 3,71 zł 6,06 zł 33,93 zł 213,62 zł 4,13 zł
III 297,06 zł 28,99 zł 4,46 zł 7,28 zł 40,73 zł 256,33 zł 4,96 zł

Data publikacji wtorek, 18 czerwca 2019r.

Dołącz


Zostań członkiem Cech Rumia.

Czytaj więcej