Dla pracodawcy


Załączone pliki

  Wniosek o przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu
  Karta osobista pracownika młodocianego.pdf
  wniosek CEIDG wpis uprawnień czeladniczych / mistrzowskich
  skierowanie do lekarza 07_2020