Egzamin czeladniczy

 DLA OSOBY MŁODOCIANEJ

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO

Część ustna
Część pisemna


WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

System szkolny
System pozaszkolny

Załączone pliki

  Egzamin czeladniczy - dla młodocianych
  Kryteria oceniania - dla młodocianych
  Wniosek czeladnik - dla młodocianych
  Wniosek ukończenia praktycznej nauki zawodu - dla młodocianych
  Egzamin czeladniczy - dla dorosłych
  Oświadczenie - dla dorosłych
  Wniosek czeladnik - dla dorosłych