Egzamin mistrzowski

ETAP TEORETYCZNY

Część ustna

Część pisemna

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Staż pracy
Działalność Gospodarcza
Zawód wchodzący w zakres zawodu - czeladnik
Zawód wchodzący w zakres zawodu - mistrz
Wykształcenie średnie
Wykształcenie wyższe

Załączone pliki

  Egzamin mistrzowski
  Oświadczenie egzaminy
  Wniosek mistrz
  Kryteria oceniania