ELFACH Maria Daszkiewicz

Branża Budowlana / Elektryczność

Naszą działalność rozpoczęliśmy w roku 2004. Na początku była to firma jednoosobowa zajmująca się drobnymi usługami elektrycznymi. Z czasem rozwoju poszerzyliśmy działalność firmy o usługi dla lokalnych firm, zwiększyliśmy ilość pracowników. W późniejszym czasie zajęliśmy się usługami serwisowymi, nadzorem energetycznym w wielu zakładach i firmach....