Zarząd

Organami statutowymi Cechu są:

ZARZĄD CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RUMI

Wandtke Andrzej - Starszy Cechu

Mosa Adam - I Podstarszy

Mieczkowski Andrzej - II Podstarszy

Kurowski Wincenty - Sekretarz

Grubba Władysław - Skarbnik

Labuda Alfons - Członek

Samson Stefan - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Orłowski Leon - Przewodniczący

Hebel Wojciech - Zastępca przewodniczącego (do 10 lutego 2021 r.)

Ruszewski Ryszard - Sekretarz

Lewiński Paweł - Członek

SĄD CECHOWY

Hebel Piotr - Przewodniczący

Oczk Ireneusz - Zastępca przewodniczącego

Szymborski Marek - Członek

HONOROWY STARSZY CECHU

Rogalewski Józef