Członkostwo

Kto może zostać członkiem Cechu?

 1. Członkiem Cechu może zostać osoba wykonująca rzemiosło (w zakresie wszystkich branż) samodzielnie lub w spółce cywilnej.
 2. Członkiem Cechu może być również przedsiębiorca, nie będący rzemieślnikiem, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Jak zostać członkiem Cechu?

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi, jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dostarczenie następujących dokumentów potwierdzających wykonywanie rzemiosła albo prowadzenie innej działalności gospodarczej:

Korzyści z członkostwa w Cechu:

 1. Pomoc członkom Cechu w nawiązywaniu współpracy z innymi zakładami branżowymi.
 2. Przekazywanie ofert szkoleń i propozycji współpracy przychodzących z cechów i izb rzemieślniczych z kraju i zagranicy.
 3. Pomoc członkom Cechu przy poszukiwaniu młodzieży do nauki zawodu w zawodach rzemieślniczych.
 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem nauki zawodu u rzemieślników.
 5. Zapewnienie członkom Cechu udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe i ich pracowników.
 6. Pomoc w kompletowaniu dokumentów do zawierania umów z uczniami młodocianymi.
 7. Zawieranie i rejestrowanie umów o pracę z uczniami.
 8. Zgłaszanie do urzędów miast i gmin zawarcia umowy pomiędzy młodocianym a pracodawcą.
 9. Przygotowywanie dokumentów i wniosku o zawarcie umowy z OHP o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne.
 10. Przygotowywanie dokumentów i wniosku do OHP o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 11. Przygotowywanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika do urzędów miast i gmin.
 12. Udzielanie porad w zakresu Kodeksu Pracy, zatrudniania uczniów, ZUS i US.
 13. Udział w wielu prestiżowych konkursach branżowych organizowanych przez Cechu i Izby Rzemieślnicze.

 

Więcej informacji udziela biuro Cechu – (kontakt)

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego grona i korzystania z naszych usług.

 

Druki do pobrania:

(załącznik z deklaracją)


Załączone pliki

  deklaracja członkowska cech
  deklaracja członkowska cech