Nauka Zawodu

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO NAUKI ZAWODU U NASZYCH ZRZESZONYCH RZEMIEŚLNIKÓW.

LISTA ZAKŁADÓW, POSIADAJĄCYCH WOLNE MIEJSCA NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU


Lp. Nazwisko i imię Zawód Miasto Adres Telefon kontaktowy Ilość wolnych miejsc
1. Samson Stefan ślusarz Rumia Żołnierzy I Dywizji WP 34 602 332 545 3
2. Orłowski Leon złotnik - jubiler Rumia Dąbrowskiego 6 501 288 264 3
3. Czapp Marek złotnik - jubiler Rumia Żwirki i Wigury 27A 508 051 130 3
4. Cieśla Edward mechanik poj. samochodowych Rumia Hetmańska 9 602 221 722 6
5. Dias Krystian mechanik poj. samochodowych Rumia Grunwaldzka 71 502 065 105 3
6. Kin Marek mechanik poj. samochodowych Rumia Robotnicza 4 508 165 338 6
7. Kurowski Wincenty mechanik poj. samochodowych Rumia Tatrzańska 22 602 616 272 3
8. Labuda Mieczysław mechanik poj. samochodowych Rumia Żołnierzy I Dywizji WP 118 606 934 726 6
9. Loch Krzysztof mechanik poj. samochodowych Rumia Kochanowskiego 13 602 231 007 3
10.

Pionke Wojciech, Czarnecki Jacek

mechanik poj. samochodowych Rumia Tatrzańska 1 509 347 994 3
11. Zalewski Krzysztof mechanik poj. samochodowych Rumia Tatrzańska 3 668 544 850 3
12. Szymborski Marek

blacharz samochodowy, mechanik poj. samochodowych, lakiernik

Rumia Szkutników 2 601 614 045 6
13. Korcz Artur blacharz samochodowy Rumia Grunwaldzka 85 602 643 955 2
14. Kęska Robert

lakiernik, blacharz samochodowy

Rumia Grunwaldzka 81 601 670 110 2
15. Dulas Piotr

lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych

Rumia Pomorska 17A 501 195 113 3
16. Pawelczyk Roman elektromechanik poj. samochod. Reda Obwodowa 117 601 653 445 6
17. Wojewódzki Jarosław

elektromechanik poj. samochod., mechanik poj. samochodowych

Reda Obwodowa 105 505 033 948 3
18. Grubba Władysław stolarz Rumia Podgórna 2 502 551 671 6
19.

Hebel Wojciech, Hebel Piotr

stolarz Rumia Dębogórska 2 600 443 769 6
20. Labuda Alfons stolarz Rumia Wysoka 15 58 6711539 5
21. Mosa Adam stolarz Rumia Włókiennicza 23 602 497 593 6
22. Oczk Ireneusz stolarz Rumia Piłsudskiego 36 602 414 334 1
23. Ruszewski Ryszard stolarz Rumia Gniewowska 8 602 671 691 3 3
24. Wandtke Andrzej stolarz Rumia Sienkiewicza 67 601 299 855 6
25. Wrzałek Mirosław stolarz Kazimierz Św. Marka 48 604 801 220 3
26. Lewiński Paweł stolarz Rumia Mickiewicza 37 606 637 985 3
27. Mieczkowski Andrzej tapicer Rumia Sienkiewicza 39 601 653 082 3
28. Gniech Monika fryzjer Gdynia Chabrowa 57 661 885 088 3
29. Konkol Izabela fryzjer Rumia Morska 28 605 080 610 3
30. Kwiatkowska Małgorzata fryzjer Rumia Filtrowa 18/1 503 519 364 3
31. Lezner Katarzyna fryzjer Rumia Towarowa 25 lok. U2 660 758 003

3

 

32. Mallek Joanna fryzjer Rumia Żwirki i Wigury 18 609 410 055 3
33. Skelnik Anna fryzjer Rumia Włókiennicza 14 502 639 125 3
34. Piesik Sławomir cukiernik Rumia Abrahama 3 506 150 400 3
35. Pallubicki Marcin elektryk Gnieżdżewo Wiejska 18 504 157 449 3
36. Daszkiewicz Maria elektryk Reda Nowa 52 504 196 676 3
37. Jazgarska Justyna kucharz Rumia Morska 52 515 915 508 6
38. Trzmielewski Maciej monter sieci i instalacji sanitarnych Rumia Rodziewiczówny 12A 500 061 540 3
             
             

Cech Rzemiosł Różnych w Rumi pośredniczy w zawieraniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w następujących zawodach:

Szczegółowa lista rzemieślników szkolących uczniów i posiadających niezbędne uprawnienia, znajduje się w zakładce CZŁONKOWIE. Zachęcamy wszystkich młodych ludzi do nauki u rzemieślników. Szczegółowe informacje można również uzyskać w biurze Cechu.

WARUNKI PODJĘCIA NAUKI ZAWODU W ZAKŁADZIE RZEMIEŚLNICZYM

Uczeń młodociany zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

• ukończony 15 rok życia, wyjątki:

- z osobą niemającą 15 lat, która ukończyła gimnazjum lub szkołę podstawową, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, pod warunkiem wyrażenia na to zgody opiekuna prawnego tej osoby;

- z osobą niemająca 15 lat, która nie ukończyła gimnazjum lub szkoły podstawowej, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pod warunkiem wyrażenia na to zgody opiekuna prawnego tej osoby;

• ukończone gimnazjum lub szkołę podstawową,

• brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania określonego zawodu, wydany orzeczeniem przez lekarza medycyny pracy

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, okres nauki trwa 36 miesięcy. Podpisanie umowy odbywa się w czasie przyjęć uczniów do szkół Branżowych I Stopnia. W przypadku gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie. Młodociani, którzy w okresie trwania nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są, jako pracownicy młodociani.

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

Młodocianemu pracownikowi - uczniowi zawodu przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

• I rok nauki nie mniej niż 4 %

• II rok nauki nie mniej niż 5%

• III rok nauki nie mniej niż 6%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO SZKOLENIA UCZNIÓW W ZAWODZIE:

Pracodawca lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik, który chce szkolić pracowników młodocianych, musi posiadać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).