Historia Cechu

Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi zaczęła się 8 września 1986 r., kiedy to odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi, na którym podjęto uchwałę: „Utworzyć samodzielny Cech Rzemiosł Różnych w Rumi, grupujący rzemieślników prowadzących swą działalność na terenie miasta Rumi pod nazwą: Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Rumi. Utworzenie Cechu następuje poprzez wydzielenie z Cechu Rzemiosł Różnych w Wejherowie, rzemieślników prowadzących działalność na terenie Rumi i włącznie ich do nowoutworzonego Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi”. Ostateczną datą utworzenia Cechu jest 1 października 1986 r.

Pierwszym Starszym Cechu został pan Zbyszek Markiewicz, podstarszymi: Franciszek Melcer i Franciszek Kaczmarczyk, sekretarzem – Tadeusz Rusiniak, skarbnikiem – Edward Zarwalski i członkami: Zygmunt Grenkowski i Jan Szumlak. Sztandar dla Cechu został ufundowany przez rzemieślników z okazji Dnia Rzemiosła i wręczony 25 kwietnia 1987 r. Pierwszymi sztandarowymi byli: Antoni Hebel, Roman Kitowski i Mirosław Kniaziew. Cech posiada jeszcze jeden sztandar, który 19 czerwca 1989 r. Katolickie Stowarzyszenie Czeladzi – Oddział Rumia Pomorze przekazało swój sztandar przez Antoniego Hebla dla Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi. Stowarzyszenie założone zostało w r. 1934. Należało do niego ok. 30 osób – czeladników różnych zawodów, zamieszkałych na terenie Rumi. Siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy Kościele Podwyższenia św. Krzyża w Rumi. Prezesem był Pan August Labuda. W 1936 r. Stowarzyszeniu ufundowano sztandar. Sztandarowymi byli członkowie: Hebel Leon, Kos i Krauze. Członkowie zbierali się na zebrania raz w miesiącu. W czasie wojny sztandar przechowywany był u członków – Lewińskiego i Adama Reszke. Po wojnie był on w siedzibie przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża. Od r. 1958 sztandar był noszony na uroczystościach kościelnych i pogrzebach zmarłych członków Stowarzyszenia.

Od roku 1990 Starszym Cechy nieprzerwanie był Józef Rogalewski, prowadzący w Rumi Mechanikę Pojazdową, który bardzo prężnie i z pełnym zaangażowaniem dbał o interesy Cechu. W tym roku odszedł na zasłużoną emeryturę i w wyborach na Walnym Zgromadzeniu nowym Starszym Cechu został Andrzej Wandtke.