Dla Ucznia


Załączone pliki

  Karta osobista pracownika młodocianego.pdf
  Dokumentacja działalności gospodarczej_Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania dzia
  Podstawowe przepisy Prawa Pracy - przykładowe pytania egzaminacyjne
  Podstawowe zasady ochrony środowiska - przykładowe pytania egzaminacyjne
  Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przykładowe
  Rachunkowość zawodowa - przykładowe pytania egzaminacyjne
  Elektromechanik - przykładowe pytanie egzaminacyjne
  Maszynoznawstwo - Fryzjer - przykładowe pytania egzaminacyjne
  Materiałoznawstwo - Fryzjer - przykładowe pytania egzaminacyjne
  Technologia - Fryzjer - przykładowe pytania egzaminacyjne
  STOLARZ - przykładowe pytania egzaminacyjne