Pracownicy młodociani - zawieszenie zajęć prakrtycznych

USŁUGI IT DESIGNEZ
Od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy zostają zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Również do 11 kwietnia br. ograniczona będzie również praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

źródło: strona www Ministerstwa Edukacji Narodowej

Data publikacji poniedziałek, 29 marca 2021r.

Dołącz


Zostań członkiem Cech Rumia.

Czytaj więcej